Villa Riviera An Phu for rent in District 2, area 300m2, 1 ground + 2 floors, garden

 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0002
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0007
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0003
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0005
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0011
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0004
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0006
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0016
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0014
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0015
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0008
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0001
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0009
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0010
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0012
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0017
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0018
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0019
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0020
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0021
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0022
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0023
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0024
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0025
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0026
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0027
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0028
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0029
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0030
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0031
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0032
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0033
 • cho-thue-Villa-riviera-quan-2-18-10-2023-0034

For rent Contact - Villa
300 m2 4 Bedrooms 5 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Villa Riviera An Phu for rent in District 2, has a land area of 300m2, including 1 ground floor, 2 floors, large garden.
– The house is fully furnished
– Design includes 4 bedrooms, 4 bathrooms, 1 office, 1 maid room
Rental price: Contact
Villa Riviera is located in a quiet area with strict security 24/24, along the banks of the Saigon River, integrating high-end amenities: park, saltwater swimming pool, tennis court, gym.

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121