Villa for rent on Bat Nan Street District 2 has an area of 600m2 with 4 floors and garden

 • biet-thu-bat-nan-quan-2-cho-thue-0641
 • biet-thu-bat-nan-quan-2-cho-thue-0633
 • biet-thu-bat-nan-quan-2-cho-thue-0634
 • biet-thu-bat-nan-quan-2-cho-thue-0635
 • biet-thu-bat-nan-quan-2-cho-thue-0640
 • biet-thu-bat-nan-quan-2-cho-thue-0632
 • biet-thu-bat-nan-quan-2-cho-thue-0648
 • biet-thu-bat-nan-quan-2-cho-thue-0636
 • biet-thu-bat-nan-quan-2-cho-thue-0639
 • biet-thu-bat-nan-quan-2-cho-thue-0638
 • biet-thu-bat-nan-quan-2-cho-thue-0637
 • biet-thu-bat-nan-quan-2-cho-thue-0642
 • biet-thu-bat-nan-quan-2-cho-thue-0643
 • biet-thu-bat-nan-quan-2-cho-thue-0644
 • biet-thu-bat-nan-quan-2-cho-thue-0645
 • biet-thu-bat-nan-quan-2-cho-thue-0646
 • biet-thu-bat-nan-quan-2-cho-thue-0647

For rent $4,350 / month - Villa
600 m2 8 Bedrooms 9 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Villa for rent in District 2, Bat Nan street, Thanh My Loi Ward, Thu Duc City:
– Structure 1 ground floor and 3 floors with garden. Area 600m2.
+ Ground floor: 1 living room with toilet + 1 bedroom with toilet
+ 1st floor: 3 bedrooms, each with its own toilet.
+ 2nd floor: 3 bedrooms, each with its own toilet and a worship room.
+ Attic: 1 bedroom with toilet and 1 storage space.
Rental price: 100 million VND/ month ~ $4,350/ month (Exchange rate: 23,000 VND/USD) 
Utilities

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121