Villa for rent in compound Thao Dien 2, including 3 floors, swimming pool + garden, area 325m2

 • cho-thue-biet-thu-thao-dien-27-5-2024-0012
 • cho-thue-biet-thu-thao-dien-27-5-2024-0016
 • cho-thue-biet-thu-thao-dien-27-5-2024-0001
 • cho-thue-biet-thu-thao-dien-27-5-2024-0002
 • cho-thue-biet-thu-thao-dien-27-5-2024-0003
 • cho-thue-biet-thu-thao-dien-27-5-2024-0004
 • cho-thue-biet-thu-thao-dien-27-5-2024-0005
 • cho-thue-biet-thu-thao-dien-27-5-2024-0006
 • cho-thue-biet-thu-thao-dien-27-5-2024-0007
 • cho-thue-biet-thu-thao-dien-27-5-2024-0008
 • cho-thue-biet-thu-thao-dien-27-5-2024-0009
 • cho-thue-biet-thu-thao-dien-27-5-2024-0010
 • cho-thue-biet-thu-thao-dien-27-5-2024-0011
 • cho-thue-biet-thu-thao-dien-27-5-2024-0013
 • cho-thue-biet-thu-thao-dien-27-5-2024-0014
 • cho-thue-biet-thu-thao-dien-27-5-2024-0015

For rent $4,500 / Month - Villa
325 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Villa for rent in compound Thao Dien 2, located on Nguyen Van Huong street, Thao Dien Ward, City. Thu Duc, Area: 325m2
– Structure: 1 ground floor, 2 floors, swimming pool, private garden, park, currently has some furniture, house is vacant.
Rental price: $4,500/Month

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121