Venica Khang Dien Villa in District 9 with wall-mounted furniture 1 ground 2 floors for sale

  • BAN-BI~2
  • BAN-BI~3
  • BAN-BI~1
  • BA2A2E~1
  • BAN-BI~4

For sale $2,293,694 - Villa
293 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Venica Khang Dien Villa, Do Xuan Hop Street, District 9. Venica Khang Dien Duplex Villa, with an area of 293.3m2, 12m wide. Construction includes 1 ground floor 2 floors. The house is finished with wall-mounted furniture. Already have pink book.
Selling price: 52 billion VND ~ 177.2 million VND/m2
Price USD: $2,293,694
Location: Do Xuan Hop Street, District 9, City. Thu Duc

Utilities

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121