Townhouse for rent on Giang Van Minh street 1 ground 3 floors basic furniture

  • Nha-ph0-cho-thue-141121 (1)
  • Nha-ph0-cho-thue-141121 (2)
  • Nha-ph0-cho-thue-141121 (3)
  • Nha-ph0-cho-thue-141121 (4)
  • Nha-ph0-cho-thue-141121 (5)
  • Nha-ph0-cho-thue-141121 (6)

For rent $ 1,400 / Month - House
270 m2 5 Bedrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Townhouse for rent in Giang Van Minh, An Phu, District 2, structure 1 ground 3 floors, 5 bedrooms, usable area 270m2, wardrobe, desk .Basic furniture
Rental price 1400USD/month ~ 32 million VND/month

Utilities

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121