Thao Dien villa in District 2 for rent 3 floors with garden and area 400m2

 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8131
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8130
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8117
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8124
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8126
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8127
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8129
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8109
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8125
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8128
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8123
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8115
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8111
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8112
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8119
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8120
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8113
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8114
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8116
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8121
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8122
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8110
 • cho-thue-biet-thu-Thao-Dien-Quan2-400m2-dat-1-tret-2-lau-4PN-201221-8108

For rent Contact - Villa
400 m2 4 Bedrooms 5 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Villa for rent in Thao Dien District 2 has a land area of 400m2, a total floor area of ​​600m2 with a garden of 200m2, located at Nguyen Van Huong, Thao Dien, District 2. The area has many amenities, restaurants, parks, international schools, hospital, … near the Saigon river, convenient traffic.
Thao Dien villa for rent located on Nguyen Van Huong street, Thao Dien owns modern architecture, luxurious design with 1 ground floor 2 floors, 4 bedrooms + 5 bathrooms, the house is fully equipped with high-class furniture.
Rental price:  Contact


Utilities

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121