Thao Dien villa for rent has an area of 400m2 of land, 2 floors, 4 bedrooms – 4 bathrooms, garden + swimming pool

 • Cho thuê biệt Thảo Điền _17
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _20
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _18
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _19
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _3
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _2
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _4
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _1
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _5
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _6
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _8
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _9
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _10
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _12
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _11
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _7
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _13
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _14
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _15
 • Cho thuê biệt Thảo Điền _16
 • Cho thuê biệt Thảo Điền

For rent Contact - Villa
400 m2 4 Bedrooms 4 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Thao Dien villa for rent has an area of 400m2 of land, built with 1 ground floor and 1 floor with 4 large bedrooms – 4 bathrooms, large garden, large swimming pool. The house has no furniture
– Location near American International Schools – TAS, Tropic Garden, XI palace luxury apartment complex, convenient for traveling by car and truck, high area not flooded, near Saigon River.
Rental price: Contact

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121