Thao Dien riverfront villa for rent, secure compound, 3 floors + attic, swimming pool, garden

 • cho-thue-biet-thu-bo-song-thao-dien-20-3-2024-0014
 • cho-thue-biet-thu-bo-song-thao-dien-20-3-2024-0010
 • cho-thue-biet-thu-bo-song-thao-dien-20-3-2024-0001
 • cho-thue-biet-thu-bo-song-thao-dien-20-3-2024-0011
 • cho-thue-biet-thu-bo-song-thao-dien-20-3-2024-0002
 • cho-thue-biet-thu-bo-song-thao-dien-20-3-2024-0003
 • cho-thue-biet-thu-bo-song-thao-dien-20-3-2024-0004
 • cho-thue-biet-thu-bo-song-thao-dien-20-3-2024-0005
 • cho-thue-biet-thu-bo-song-thao-dien-20-3-2024-0006
 • cho-thue-biet-thu-bo-song-thao-dien-20-3-2024-0007
 • cho-thue-biet-thu-bo-song-thao-dien-20-3-2024-0008
 • cho-thue-biet-thu-bo-song-thao-dien-20-3-2024-0009
 • cho-thue-biet-thu-bo-song-thao-dien-20-3-2024-0012
 • cho-thue-biet-thu-bo-song-thao-dien-20-3-2024-0013

For rent $18,000 / Month - Villa
1600 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Villa for rent on Thao Dien riverbank, secure Compound area. Area: 1600m2, Saigon river surface 40m long. Structure: 1 ground floor, 2 floors, 1 attic,… With swimming pool and large garden with direct view of the Saigon River
– The living room is designed in an open space with a direct view of the river
Rental price: $18,000/Month

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121