Thao Dien Green apartment for rent, high floor, area 86m2, 2 bedrooms fully furnished

 • cho-thue-can-ho-Thao-Dien-Green-tang-cao-2pn-noi-that-day-du-proviewland-08122023-03
 • cho-thue-can-ho-Thao-Dien-Green-tang-cao-2pn-noi-that-day-du-proviewland-08122023-06
 • cho-thue-can-ho-Thao-Dien-Green-tang-cao-2pn-noi-that-day-du-proviewland-08122023-02
 • cho-thue-can-ho-Thao-Dien-Green-tang-cao-2pn-noi-that-day-du-proviewland-08122023-01
 • cho-thue-can-ho-Thao-Dien-Green-tang-cao-2pn-noi-that-day-du-proviewland-08122023-04
 • cho-thue-can-ho-Thao-Dien-Green-tang-cao-2pn-noi-that-day-du-proviewland-08122023-10
 • cho-thue-can-ho-Thao-Dien-Green-tang-cao-2pn-noi-that-day-du-proviewland-08122023-11
 • cho-thue-can-ho-Thao-Dien-Green-tang-cao-2pn-noi-that-day-du-proviewland-08122023-07
 • cho-thue-can-ho-Thao-Dien-Green-tang-cao-2pn-noi-that-day-du-proviewland-08122023-08
 • cho-thue-can-ho-Thao-Dien-Green-tang-cao-2pn-noi-that-day-du-proviewland-08122023-09
 • cho-thue-can-ho-Thao-Dien-Green-tang-cao-2pn-noi-that-day-du-proviewland-08122023-05
 • ban-can-ho-thao-dien-green-7829
 • Ban-Can-ho-Thao-Dien-Green-2PN-dien-tich-83m2-view-city-proviewland-101023-07
 • Ban-Can-ho-Thao-Dien-Green-2PN-dien-tich-83m2-view-city-proviewland-101023-09
 • Ban-Can-ho-Thao-Dien-Green-2PN-dien-tich-83m2-view-city-proviewland-101023-10
 • Ban-Can-ho-Thao-Dien-Green-2PN-dien-tich-83m2-view-city-proviewland-101023-11

For rent $1,600 /month - Apartment
86 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Thao Dien Green apartment for rent on high floor, area 86.65m2, designed with 2 bedrooms, 2 bathrooms, living room, dining room,…. fully furnished. Glass balcony with cool city view.
Rental price: $1,600/Month
Thao Dien Green Towers District 2 amenities: 4-season swimming pool, Gym – Yoga room, park, flower garden, walking path, BBQ garden, food court, library, living room…

Utilities

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121