Selling Verosa Park villa in District 9 designed 1 ground floor 2 floors with many utilities

  • Verosa-park-Q9-181121 (8)
  • Verosa-park-Q9-181121 (6)
  • Verosa-park-Q9-181121 (5)
  • Verosa-park-Q9-181121 (4)

For sale $971,399 - Villa
157 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Verosa Park villa for sale in District 9, with an area of ​​​​10×15.7m = 157m2, design 1 ground floor 2 floors. Paid 95%, already received the house, waiting for the book
Selling price: 22 billion VND~ 140 million VND/m2 of land
Price in USD: $971,399
– Utilities: Children’s play area, swimming pool, gym area, basketball court, Oceania landscape lake, children’s play area, yoga area, meditation hill, BBQ area, …
Location: Lien Phuong and Bung Ong Thon, Phu Huu, District 9, Ho Chi Minh

Utilities

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121