Selling serviced apartment building on street 47 Thao Dien structure 3 floors and terrace

 • ban-toa-nha-CHDV-Thao-Dien-Quan2-3-tang-va-san-thuong-030122-8339
 • ban-toa-nha-CHDV-Thao-Dien-Quan2-3-tang-va-san-thuong-030122-8347
 • ban-toa-nha-CHDV-Thao-Dien-Quan2-3-tang-va-san-thuong-030122-8348
 • ban-toa-nha-CHDV-Thao-Dien-Quan2-3-tang-va-san-thuong-030122-8338
 • ban-toa-nha-CHDV-Thao-Dien-Quan2-3-tang-va-san-thuong-030122-8349
 • ban-toa-nha-CHDV-Thao-Dien-Quan2-3-tang-va-san-thuong-030122-8350
 • ban-toa-nha-CHDV-Thao-Dien-Quan2-3-tang-va-san-thuong-030122-8346
 • ban-toa-nha-CHDV-Thao-Dien-Quan2-3-tang-va-san-thuong-030122-8337
 • ban-toa-nha-CHDV-Thao-Dien-Quan2-3-tang-va-san-thuong-030122-8341
 • ban-toa-nha-CHDV-Thao-Dien-Quan2-3-tang-va-san-thuong-030122-8340
 • ban-toa-nha-CHDV-Thao-Dien-Quan2-3-tang-va-san-thuong-030122-8345
 • ban-toa-nha-CHDV-Thao-Dien-Quan2-3-tang-va-san-thuong-030122-8342
 • ban-toa-nha-CHDV-Thao-Dien-Quan2-3-tang-va-san-thuong-030122-8343
 • ban-toa-nha-CHDV-Thao-Dien-Quan2-3-tang-va-san-thuong-030122-8344

For sale $586,960 - Service apartment
61 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Serviced apartment building for sale, street 47, Thao Dien, Thu Duc City:
– Area: 4.07 x 11.12m (Land area 60.9m2). Construction area: 48.8m2. Using area: 208.5m2
– Structure: 3 floors and terrace
– Currently there are 8 serviced apartments for rent, prices range from 6-8 million VND/ month
Price: 13.5 Billion VND ~ $586,960 ~ 221.7 Million VND/ m2 (Exchange rate: 23,000 VND/ USD)
– Utilities: Near international schools, near supermarkets and other convenient services.
– Traffic: Motorbike road, convenient for traffic in Thao Dien District 2 and central districts. 


Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121