Selling Masteri Thao Dien apartment on high floor in tower T1 with 2 bedrooms area 67m2

 • Ban-Can-ho-Masteri-Thao-Dien-tang-cao-thap-T1-2PN-dien-tich-74m2-proviewland-240624-01
 • Ban-Can-ho-Masteri-Thao-Dien-tang-cao-thap-T1-2PN-dien-tich-74m2-proviewland-240624-02
 • Ban-Can-ho-Masteri-Thao-Dien-tang-cao-thap-T1-2PN-dien-tich-74m2-proviewland-240624-03
 • Ban-Can-ho-Masteri-Thao-Dien-tang-cao-thap-T1-2PN-dien-tich-74m2-proviewland-240624-04
 • Ban-Can-ho-Masteri-Thao-Dien-tang-cao-thap-T1-2PN-dien-tich-74m2-proviewland-240624-05
 • Ban-Can-ho-Masteri-Thao-Dien-tang-cao-thap-T1-2PN-dien-tich-74m2-proviewland-240624-06
 • Ban-Can-ho-Masteri-Thao-Dien-tang-cao-thap-T1-2PN-dien-tich-74m2-proviewland-240624-07
 • Ban-Can-ho-Masteri-Thao-Dien-tang-cao-thap-T1-2PN-dien-tich-74m2-proviewland-240624-08
 • Ban-Can-ho-Masteri-Thao-Dien-tang-cao-thap-T1-2PN-dien-tich-74m2-proviewland-240624-09
 • Ban-Can-ho-Masteri-Thao-Dien-tang-cao-thap-T1-2PN-dien-tich-74m2-proviewland-240624-10
 • Ban-Can-ho-Masteri-Thao-Dien-tang-cao-thap-T1-2PN-dien-tich-74m2-proviewland-240624-11
 • Ban-Can-ho-Masteri-Thao-Dien-tang-cao-thap-T1-2PN-dien-tich-74m2-proviewland-240624-12
 • Ban-Can-ho-Masteri-Thao-Dien-2PN-dien-tich-66m2-thap-T1-view-dep-proviewland-240424-16
 • Ban-Can-ho-Masteri-Thao-Dien-2PN-dien-tich-66m2-thap-T1-view-dep-proviewland-240424-17
 • Ban-Can-ho-Masteri-Thao-Dien-2PN-dien-tich-66m2-thap-T1-view-dep-proviewland-240424-18
 • Ban-Can-ho-Masteri-Thao-Dien-2PN-dien-tich-66m2-thap-T1-view-dep-proviewland-240424-19

For sale $223,529 - Apartment
67 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment for sale at Masteri Thao Dien on high floor, corner unit in tower T1.
– Area 67.39m2.
– Apartment includes 2 bedrooms, 2 bathrooms, living room, dining room, kitchen, balcony, drying yard, … fully furnished with new, high-class furniture, luxurious design.
– High floor, corner apartment with airy view towards Hanoi highway and internal swimming pool.
Selling price: 5.7 Billion vnd ~ 84.58 Million vnd/ m2 (Negotiable).
~ 223,529 USD (rate 1usd/ 25,500vnd).

Utilities

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121