Selling Gateway Thao Dien apartment block A with 2 bedrooms with basic furniture

 • gateway td-2pn-0925-050724-proviewland (1)
 • gateway td-2pn-0925-050724-proviewland (2)
 • gateway td-2pn-0925-050724-proviewland (3)
 • gateway td-2pn-0925-050724-proviewland (5)
 • gateway td-2pn-0925-050724-proviewland (6)
 • gateway td-2pn-0925-050724-proviewland (8)
 • gateway td-2pn-0925-050724-proviewland (9)
 • gateway td-2pn-0925-050724-proviewland (12)
 • gateway td-2pn-0925-050724-proviewland (4)
 • gateway td-2pn-0925-050724-proviewland (11)
 • gateway td-2pn-0925-050724-proviewland (7)
 • gateway td-2pn-0925-050724-proviewland (10)
 • Gateway-Thao-Dien-The-Aspen-2
 • Gateway-Thao-Dien-Aspen-apartment-for-rent-4beds-143m2-proviewland-110319-13
 • Gateway-Thao-Dien-Aspen-apartment-for-rent-4beds-143m2-proviewland-110319-24
 • Gateway-Thao-Dien-Aspen-apartment-for-rent-4beds-143m2-proviewland-110319-23
 • Gateway-Thao-Dien-Aspen-apartment-for-rent-4beds-143m2-proviewland-110319-25
 • Gateway-Thao-Dien-Aspen-apartment-for-rent-4beds-143m2-proviewland-110319-26

For sale $445,412 - Apartment
102 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Gateway Thao Dien sells tower A apartment, with an area of ​​102.2m2 with 2 bedrooms, 2 bathrooms, living room, dining room,… basic furniture handover
Selling price: 11,358 Billion VND ~ $445,412 (Exchange rate 25,500 VND/USD)
Utilities :
+ Gym, internal park roads, large swimming pool, entertainment area, high-end shopping center…
+ Thu Thiem High School System and International School ACG School, British School, … Metro Supermarket, BigC An Phu, Cantavil., District 2 General Hospital, Hospital

Utilities

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121