Selling 2 apartments City Garden Binh Thanh can match 1 wall-mounted furniture

  • ban-can-ho-city-garden-binh-thanh-1505 (1)
  • ban-can-ho-city-garden-binh-thanh-1505 (2)
  • ban-can-ho-city-garden-binh-thanh-1505 (3)
  • ban-can-ho-city-garden-binh-thanh-1505 (4)
  • ban-can-ho-city-garden-binh-thanh-1505 (5)
  • ban-can-ho-city-garden-binh-thanh-1505 (6)

For sale $1,195,652 - Apartment
280 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

City Garden Binh Thanh apartment for sale, is 2 apartments that can be combined into 1, belonging to tower C with a total area of ​​280m2.
– Apartment number xx.01 has an area of ​​144m2, including 3 bedrooms
– Apartment number xx.05 has an area of ​​136m2, including 3 bedrooms
– Furniture attached to the wall. The apartment for sale is located on a high floor, beautiful view, bringing cool and comfortable air to the living space.
Selling price of both apartments: 27.5 Billion VND ~ 98.2 Million VND/m2
Price USD:$1,195,652

Utilities

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121