Quick sale of land in front of Nguyen Trai District 5 with an area of ​​589m2

  • Ban-2-lo-nha-dat-lien-ke-mat-tien-Nguyen-Trai-Quan1-dien-tich-dat-589m2-proviewland-080621-01
  • Ban-2-lo-nha-dat-lien-ke-mat-tien-Nguyen-Trai-Quan1-dien-tich-dat-589m2-proviewland-080621-03

For sale $13,750,000 - Sell ​​land
589 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Quick sale of land in front of Nguyen Trai District 5 with an area of ​​589.17m2, land with Land Ownership Certificate.
The house location is near Nguyen Bieu – Nguyen Trai junction, right at Saigon University, near Church, market, convenient traffic area, crowded residential area, easy to move to District 1, District 3, District 4 , …
Selling price: 330 Billion VND13,750,000 USD.

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121