Penthouse The Vista apartment for rent with 4 bedrooms

 • penthouse-the-vista-3536
 • penthouse-the-vista-3535
 • penthouse-the-vista-3534
 • penthouse-the-vista-3533
 • penthouse-the-vista-3532
 • penthouse-the-vista-3531
 • penthouse-the-vista-3530
 • penthouse-the-vista-3529
 • penthouse-the-vista-3528
 • penthouse-the-vista-3527
 • penthouse-the-vista-3526
 • penthouse-the-vista-3525
 • penthouse-the-vista-3524
 • penthouse-the-vista-3523
 • penthouse-the-vista-3522
 • penthouse-the-vista-3521
 • penthouse-the-vista-3520
 • penthouse-the-vista-3519
 • penthouse-the-vista-3518
 • penthouse-the-vista-3517
 • penthouse-the-vista-3516
 • penthouse-the-vista-3515
 • penthouse-the-vista-3514
 • penthouse-the-vista-3513
 • penthouse-the-vista-3512

For sale Contact - Apartment
381 m2 4 Bedrooms 5 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

The Vista apartment at: 628C, Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City.
Penthouse The Vista apartment for rent with area of ​​381m2, 2 floors with 4 bedrooms, 5 bathrooms designed in modern architectural style.
Facilities: tennis court, golf course, 50m swimming pool, children’s pool, hydraulic pool, artificial waterfall, children’s playground, …
Rental price: Contact

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121