Opal Saigon Pearl apartment for sale includes 2 bedrooms on middle floor with area 90m2

 • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-2PN-90m2-view-dep-tang-trung-proviewland-121220-00
 • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-2PN-90m2-view-dep-tang-trung-proviewland-121220-01
 • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-2PN-90m2-view-dep-tang-trung-proviewland-121220-02
 • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-2PN-90m2-view-dep-tang-trung-proviewland-121220-03
 • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-2PN-90m2-view-dep-tang-trung-proviewland-121220-04
 • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-2PN-90m2-view-dep-tang-trung-proviewland-121220-05
 • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-2PN-90m2-view-dep-tang-trung-proviewland-121220-06
 • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-2PN-90m2-view-dep-tang-trung-proviewland-121220-07
 • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-2PN-90m2-view-dep-tang-trung-proviewland-121220-08
 • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-2PN-90m2-view-dep-tang-trung-proviewland-121220-09
 • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-2PN-90m2-view-dep-tang-trung-proviewland-121220-10
 • Saigon-Pearl-Opal-mat-bang-can-ho-05

For sale $285,095 - Apartment
90 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment for sale at Opal Saigon Pearl has an area of 90.12m2, modern architecture includes 2 bedrooms, 2 bathrooms, living room, balcony, .. Apartment for sale without furniture, middle floor with beautiful view.
Opal Saigon Pearl Binh Thanh apartment for sale with modern design, internal area fully facilities, convenient traffic area, near District 1, District 3, …
Price: 6.7 Billion VND ~ 285,095 USD.

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121