Office building for rent in Dien Bien Phu, 1 basement + 10 floors, 10x30m of land

 • cho-thue-toa-van-phong-dien-bien-phu-20-3-2024-0001
 • cho-thue-toa-van-phong-dien-bien-phu-20-3-2024-0002
 • cho-thue-toa-van-phong-dien-bien-phu-20-3-2024-0003
 • cho-thue-toa-van-phong-dien-bien-phu-20-3-2024-0004
 • cho-thue-toa-van-phong-dien-bien-phu-binh-thanh-20-3-2024-0001
 • cho-thue-toa-van-phong-dien-bien-phu-binh-thanh-20-3-2024-0002
 • cho-thue-toa-van-phong-dien-bien-phu-binh-thanh-20-3-2024-0003
 • cho-thue-toa-van-phong-dien-bien-phu-binh-thanh-20-3-2024-0004
 • cho-thue-toa-van-phong-dien-bien-phu-binh-thanh-20-3-2024-0005
 • cho-thue-toa-van-phong-dien-bien-phu-binh-thanh-20-3-2024-0006
 • cho-thue-toa-van-phong-dien-bien-phu-binh-thanh-20-3-2024-0007
 • cho-thue-toa-van-phong-dien-bien-phu-binh-thanh-20-3-2024-0008

For rent $25,000 / Month - Office
300 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Office building for rent in Dien Bien Phu, Ward 15, Binh Thanh District. Located on Dien Bien Phu Street near major arterial roads of the city such as Hoang Sa, Truong Sa, Nguyen Binh Khiem
– Area: 10x30m
– Basement structure and 10 floors
Rental price: $25,000/Month (lease term 5-10 years)

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121