New office building for rent in Ngo Tat To, Binh Thanh, 2 basements + 12 floors, usable area 4500m2

  • cho-thue-toa-van-phong-ngo-tat-to-binh-thanh-25-6-2024-0001
  • cho-thue-toa-van-phong-ngo-tat-to-binh-thanh-25-6-2024-0002
  • cho-thue-toa-van-phong-ngo-tat-to-binh-thanh-25-6-2024-0003
  • cho-thue-toa-van-phong-ngo-tat-to-binh-thanh-25-6-2024-0004
  • cho-thue-toa-van-phong-ngo-tat-to-binh-thanh-25-6-2024-0005

For rent $74,250 / Month - Office
640 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

New building for rent on Ngo Tat To frontage, Binh Thanh.
– Even Thiem player.
– Area: 16x40m
– Area: 2 basements, 12 floors
– Usable area: 4500m2 floor
– Beautiful location on a busy business route, convenient for many businesses,…
Rental price: $16.5 USD/m2 ~ $74,250/ 4500m2 (tax not included)

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121