Need to rent apartment The Metropole 3 bedrooms with basic furniture

 • Metropole A-3pn-270522-1110 (1)
 • Metropole A-3pn-270522-1110 (4)
 • Metropole A-3pn-270522-1110 (6)
 • Metropole A-3pn-270522-1110 (7)
 • the-metropole-thu-thiem-quan-2-1-1170x0-c-center
 • The-metropole-thu-thiem-proviewland-130620-06
 • The-metropole-thu-thiem-proviewland-130620-02
 • The-metropole-thu-thiem-proviewland-130620-08
 • du-an-the-metropole-thu-thiem-04-min
 • cho-thue-can-ho-the-metropole-1-11-2023-0001
 • cho-thue-can-ho-the-metropole-1-11-2023-0002
 • cho-thue-can-ho-the-metropole-1-11-2023-0003
 • cho-thue-can-ho-the-metropole-1-11-2023-0004
 • cho-thue-can-ho-the-metropole-1-11-2023-0005
 • cho-thue-can-ho-the-metropole-1-11-2023-0006
 • cho-thue-can-ho-the-metropole-1-11-2023-0007
 • cho-thue-can-ho-the-metropole-1-11-2023-0008
 • cho-thue-can-ho-the-metropole-1-11-2023-0009
 • cho-thue-can-ho-the-metropole-1-11-2023-0010
 • cho-thue-can-ho-the-metropole-1-11-2023-0011
 • cho-thue-can-ho-the-metropole-1-11-2023-0012
 • cho-thue-can-ho-the-metropole-1-11-2023-0013
 • cho-thue-can-ho-the-metropole-1-11-2023-0014
 • cho-thue-can-ho-the-metropole-1-11-2023-0015
 • cho-thue-can-ho-the-metropole-1-11-2023-0016
 • cho-thue-can-ho-the-metropole-1-11-2023-0017
 • cho-thue-can-ho-the-metropole-1-11-2023-0018

For rent $ 3,000 / Month - Apartment
106 m2 3 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

The Metropole apartment for rent on low floor with 3 bedrooms, 2 bathrooms, area 106.6m2. Full furniture, swimming pool view
Rent: $2,700/month
Residents living at The Metropole project can easily move to the central areas quickly and easily. Convenient regional connections at Metropole Thu Thiem project are as follows:
+ From the location of The Metropole Thu Thiem apartment project in District 2 to the center of District 1, it only takes 3 minutes
+ From the location of The Metropole Thu Thiem apartment project in District 2 to the center of District 4, it only takes about 5 minutes
+ From the location of The Metropole Thu Thiem apartment project in District 2 to the center of District 7 it only takes about 8 minutes
From the location of The Metropole Thu Thiem apartment project in District 2 to the center of Binh Thanh District, it only takes about 5 minutes
+ From the location of The Metropole Thu Thiem apartment project in District 2 to the center of District 9 it only takes about 15 minutes
+ From the location of The Metropole Thu Thiem apartment project in District 2 to the center of District 3, it only takes about 10 minutes
Location: The Metropole Thu Thiem,5A Luong Dinh Cua, An Khanh, District 2, Ho Chi Minh
Location: The Metropole Thu Thiem,5A Luong Dinh Cua, An Khanh, District 2, Ho Chi Minh

Utilities

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121