Masteri An Phu apartment for sale high floor corner unit in block A 2 bedrooms

 • Ban-Can-ho-Masteri-An-Phu-2PN-DT-71m2-tang-cao-view-song-SG-proviewland-060523-01
 • Ban-Can-ho-Masteri-An-Phu-2PN-DT-71m2-tang-cao-view-song-SG-proviewland-060523-02
 • Ban-Can-ho-Masteri-An-Phu-2PN-DT-71m2-tang-cao-view-song-SG-proviewland-060523-03
 • Ban-Can-ho-Masteri-An-Phu-2PN-DT-71m2-tang-cao-view-song-SG-proviewland-060523-04
 • Ban-Can-ho-Masteri-An-Phu-2PN-DT-71m2-tang-cao-view-song-SG-proviewland-060523-05
 • Ban-Can-ho-Masteri-An-Phu-2PN-DT-71m2-tang-cao-view-song-SG-proviewland-060523-06
 • Ban-Can-ho-Masteri-An-Phu-2PN-DT-71m2-tang-cao-view-song-SG-proviewland-060523-07
 • Ban-Can-ho-Masteri-An-Phu-2PN-DT-71m2-tang-cao-view-song-SG-proviewland-060523-08
 • Ban-Can-ho-Masteri-An-Phu-2PN-DT-71m2-tang-cao-view-song-SG-proviewland-060523-09
 • Ban-Can-ho-Masteri-An-Phu-2PN-DT-71m2-tang-cao-view-song-SG-proviewland-060523-10
 • Ban-Can-ho-Masteri-An-Phu-2PN-DT-71m2-tang-cao-view-song-SG-proviewland-060523-11
 • Ban-Can-ho-Masteri-An-Phu-2PN-DT-71m2-tang-cao-view-song-SG-proviewland-060523-12
 • Ban-Can-ho-Masteri-An-Phu-2PN-DT-71m2-tang-cao-view-song-SG-proviewland-060523-13
 • Ban-Can-ho-Masteri-An-Phu-2PN-DT-71m2-tang-cao-view-song-SG-proviewland-060523-14
 • Ban-Can-ho-Masteri-An-Phu-2PN-DT-71m2-tang-cao-view-song-SG-proviewland-060523-15
 • Ban-Can-ho-Masteri-An-Phu-2PN-DT-71m2-tang-cao-view-song-SG-proviewland-060523-16

For sale $234,567 - Apartment
71 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment at Masteri An Phu for sale high floor, corner unit in block A. The apartment has an area of 71.19m2, nice design including 2 bedrooms, 2 bathrooms, living room, dining room, kitchen, balcony, …
Masteri Thao Dien apartment for sale high floor, corner apartment with Saigon river view and city view is very beautiful.
Selling price: 5.5 billion vnd ~ 77.25 million vnd/ m2.
~ 234,567 USD.

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121