Maldives Diamond Island apartment for rent 3 bedrooms, internal view

 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-3beds-1500usd-Maldives-proviewland-231119-01
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-3beds-1500usd-Maldives-proviewland-231119-02
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-3beds-1500usd-Maldives-proviewland-231119-03
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-3beds-1500usd-Maldives-proviewland-231119-04
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-3beds-1500usd-Maldives-proviewland-231119-05
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-3beds-1500usd-Maldives-proviewland-231119-06
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-3beds-1500usd-Maldives-proviewland-231119-07
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-3beds-1500usd-Maldives-proviewland-231119-08
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-3beds-1500usd-Maldives-proviewland-231119-09
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-3beds-1500usd-Maldives-proviewland-231119-10
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-3beds-1500usd-Maldives-proviewland-231119-11
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-3beds-1500usd-Maldives-proviewland-231119-12

For rent $ 1,400 / Month - Apartment
117 m2 3 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Diamond Island apartment for rent includes 3 bedrooms, 2 bathrooms, an area of ​​117m2. Luxury apartment has fully equipped with high-class furniture, located on the middle floor of the Maldives tower, river view, very nice internal view.
Price for rent: $ 1,400 / Month.

Utilities:
✔️ Playground ✔️ Swimming pool ✔️ Receptionist

✔️ Parking ✔️ Gym ✔️ Library

✔️ Tennis Court ✔️ Other utilities …

 

Location:

Diamond Island, No. 1, Street 104, Binh Trung Tay Ward, District 2, HCMC, Vietnam

Utilities

Project information:

Diamond Island Project

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121