Lucasta Khang Dien villa for rent, area 10x18m, 3 floors, 4 bedrooms, fully furnished, beautiful house

  • cho-thue-biet-thu-lucasta-khang-dien-9-5-2024-0003
  • cho-thue-biet-thu-lucasta-khang-dien-9-5-2024-0007
  • cho-thue-biet-thu-lucasta-khang-dien-9-5-2024-0002
  • cho-thue-biet-thu-lucasta-khang-dien-9-5-2024-0004
  • cho-thue-biet-thu-lucasta-khang-dien-9-5-2024-0008
  • cho-thue-biet-thu-lucasta-khang-dien-9-5-2024-0010
  • cho-thue-biet-thu-lucasta-khang-dien-9-5-2024-0001
  • cho-thue-biet-thu-lucasta-khang-dien-9-5-2024-0005
  • cho-thue-biet-thu-lucasta-khang-dien-9-5-2024-0006
  • cho-thue-biet-thu-lucasta-khang-dien-9-5-2024-0009

For rent $1,300 / Month - Villa
180 m2 4 Bedrooms 4 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Lucasta Khang Dien villa for rent, with land area of ​​10x18m, usable area of ​​300m2, structure of 1 ground floor and 2 floors, including 4 bedrooms, 4 bathrooms, living room, dining room, garage, terrace,… Fully furnished, beautiful garden and house.
Rental price: $1,300/Month (including management fee)
+ Address: Lucasta Khang Dien, Lien Phuong, Phu Huu Ward, District 9, Ho Chi Minh
+ Security Compound area with 24/7 security, managed by CBRE, internal amenities: Swimming pool, park, gym, Mini Mart, tennis court, multi-purpose court (badminton, volleyball, basketball)…

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121