Land for sale at Long Phuoc Thu Duc in Dai Phuc Green Stone area 408m2

  • Ban-lo-dat-kdc-Dai-Phuc-Green-Stone-3-Long-Phuoc-dien-tich-408m2-proviewland-260523-01
  • Ban-lo-dat-kdc-Dai-Phuc-Green-Stone-3-Long-Phuoc-dien-tich-408m2-proviewland-260523-02
  • Ban-lo-dat-kdc-Dai-Phuc-Green-Stone-3-Long-Phuoc-dien-tich-408m2-proviewland-260523-03
  • Ban-lo-dat-kdc-Dai-Phuc-Green-Stone-3-Long-Phuoc-dien-tich-408m2-proviewland-260523-04
  • Ban-lo-dat-kdc-Dai-Phuc-Green-Stone-3-Long-Phuoc-dien-tich-408m2-proviewland-260523-05
  • Ban-lo-dat-kdc-Dai-Phuc-Green-Stone-3-Long-Phuoc-dien-tich-408m2-proviewland-260523-06

For sale $425,895 - Sell Land
408 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Land for sale in Long Phuoc Thu Duc belonging to Dai Phuc Green Stone Residential Area, Green Stone 3 area. Land lot has an area of 408.7m2, residential area near the river, focusing on many utilities: Long Phuoc market, Ao Dai museum , tourist area, school, Long Phuoc park, … near VHGP project, Golf course and HCM – Long Thanh – Dau Giay highway.
Selling price: 10 billion vnd ~ 24.46 million vnd/ m2.
~ 425,895 USD.

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121