Holm Villa for rent on Thao Dien riverbank, private pool, 3 floors + basement, 500m2 of land

 • cho-thue-biet-thu-holm-villa-thao-dien-20-3-2024-0001
 • cho-thue-biet-thu-holm-villa-thao-dien-20-3-2024-0005
 • cho-thue-biet-thu-holm-villa-thao-dien-20-3-2024-0009
 • cho-thue-biet-thu-holm-villa-thao-dien-20-3-2024-0010
 • cho-thue-biet-thu-holm-villa-thao-dien-20-3-2024-0002
 • cho-thue-biet-thu-holm-villa-thao-dien-20-3-2024-0003
 • cho-thue-biet-thu-holm-villa-thao-dien-20-3-2024-0004
 • cho-thue-biet-thu-holm-villa-thao-dien-20-3-2024-0006
 • cho-thue-biet-thu-holm-villa-thao-dien-20-3-2024-0007
 • cho-thue-biet-thu-holm-villa-thao-dien-20-3-2024-0008
 • cho-thue-biet-thu-holm-villa-thao-dien-20-3-2024-0011

For rent $11,000 / Month - Villa
500 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Holm Villa for rent on Thao Dien riverbank, villa with private pool, land area 500m2, high-class furniture, 3-storey house + 1 basement
– Full amenities, 24/7 security, river park, marina, gym,…
Rental price: $11,000/Month

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121