High floor apartment for sale at Park 7 Vinhomes Central Park has a very nice river view

 • Ban-Can-ho-Vinhomes-Central-Park-VHCP-The-Park-7-3PN-DT-108m2-proviewland-150523-01
 • Ban-Can-ho-Vinhomes-Central-Park-VHCP-The-Park-7-3PN-DT-108m2-proviewland-150523-02
 • Ban-Can-ho-Vinhomes-Central-Park-VHCP-The-Park-7-3PN-DT-108m2-proviewland-150523-03
 • Ban-Can-ho-Vinhomes-Central-Park-VHCP-The-Park-7-3PN-DT-108m2-proviewland-150523-04
 • Ban-Can-ho-Vinhomes-Central-Park-VHCP-The-Park-7-3PN-DT-108m2-proviewland-150523-05
 • Ban-Can-ho-Vinhomes-Central-Park-VHCP-The-Park-7-3PN-DT-108m2-proviewland-150523-06
 • Ban-Can-ho-Vinhomes-Central-Park-VHCP-The-Park-7-3PN-DT-108m2-proviewland-150523-07
 • Ban-Can-ho-Vinhomes-Central-Park-VHCP-The-Park-7-3PN-DT-108m2-proviewland-150523-08
 • Ban-Can-ho-Vinhomes-Central-Park-VHCP-The-Park-7-3PN-DT-108m2-proviewland-150523-09
 • Ban-Can-ho-Vinhomes-Central-Park-VHCP-The-Park-7-3PN-DT-108m2-proviewland-150523-10
 • Ban-Can-ho-Vinhomes-Central-Park-VHCP-The-Park-7-3PN-DT-108m2-proviewland-150523-11
 • Ban-Can-ho-Vinhomes-Central-Park-VHCP-The-Park-7-3PN-DT-108m2-proviewland-150523-12
 • Ban-Can-ho-Vinhomes-Central-Park-VHCP-The-Park-7-3PN-DT-108m2-proviewland-150523-13
 • Ban-Can-ho-Vinhomes-Central-Park-VHCP-The-Park-7-3PN-DT-108m2-proviewland-150523-14
 • Ban-Can-ho-Vinhomes-Central-Park-VHCP-The-Park-7-3PN-DT-108m2-proviewland-150523-15
 • Ban-Can-ho-Vinhomes-Central-Park-VHCP-The-Park-7-3PN-DT-108m2-proviewland-150523-16

For sale $460,367 - Apartment
107 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Vinhomes Central Park VHCP apartment for sale at Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh, HCMC. The apartment has an area of 107.8m2, modern design including 3 bedrooms renovated into 2 bedrooms, 2 bathrooms, living room, dining room, kitchen, balcony, … large space.
Apartment for sale at Vinhomes Central Park on high floor at Park 7 tower, has a very nice and cool view toward the Saigon river.
Selling price: 10.8 Billion vnd ~ 100.18 million vnd/ m2 (Has Pink book).
~ 460,367 USD.

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121