Ground for rent in An Phu, District 2, land area 2,795m2, 2 floors structure

 • cho-thue-mat-bang-an-phu-27-2-2023-0000
 • cho-thue-mat-bang-an-phu-27-2-2023-0001
 • cho-thue-mat-bang-an-phu-27-2-2023-0002
 • cho-thue-mat-bang-an-phu-27-2-2023-0003
 • cho-thue-mat-bang-an-phu-27-2-2023-0004
 • cho-thue-mat-bang-an-phu-27-2-2023-0005
 • cho-thue-mat-bang-an-phu-27-2-2023-0007
 • cho-thue-mat-bang-an-phu-27-2-2023-0009
 • cho-thue-mat-bang-an-phu-27-2-2023-0010
 • cho-thue-mat-bang-an-phu-27-2-2023-0011
 • cho-thue-mat-bang-an-phu-27-2-2023-0013
 • cho-thue-mat-bang-an-phu-27-2-2023-0015
 • cho-thue-mat-bang-an-phu-27-2-2023-0016
 • cho-thue-mat-bang-an-phu-27-2-2023-0017
 • cho-thue-mat-bang-an-phu-27-2-2023-0018
 • cho-thue-mat-bang-an-phu-27-2-2023-0019
 • cho-thue-mat-bang-an-phu-27-2-2023-0020
 • cho-thue-mat-bang-an-phu-27-2-2023-0021

For rent $25,000 / Month - Office
2795 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Groud for rent in An Phu, old District 2, Masterise model house
– Land area: 2,795m2.
– Construction area: 1,906m2
Structure: 2 floors.
Rent: $25,000/Month
– Deposit 6 to be paid monthly.
– 3 year contract (renew)

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121