Ground floor 220m2 for rent in Nguyen Van Huong office building, 100% new, 1 basement + 4 floors

 • cho-thue-san-van-phong-q2-9-9-2023-0001
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1727
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1728
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1729
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1730
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1731
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1732
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1733
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1735
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1736
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1737
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1738
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1740
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1741
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1742
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1743
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1744
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1745
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1746
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1747
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1748
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1749
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1750
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1751
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1752
 • Cho-thue-san-van-phong-Thao-Dien-Q2-1753

For rent $3,520 / Month - Office
220 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Office floor for rent in newly built building located on the front of Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, with area: 15x21m (315m2 of land), Structure: 1 basement, 1 ground floor, 1 mezzanine, 3 floors, 2 elevators, modern empty office building, 24/24 CCTV cameras, automatic fire protection system meeting standards, beautiful location, 100% new building.
– Mezzanine floor for rent 220m2
Rental price: $16/m2/Month ~ $3,520/220m2/Month (Management fee $1/m2)

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121