For sale Duplex apartment in Estella Heights mid-floor at T3 tower including 3 bedrooms nice view

 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-0-proviewland-080723-01
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-0-proviewland-080723-02
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-0-proviewland-080723-03
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-01
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-02
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-03
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-04
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-05
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-06
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-07
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-08
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-09
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-10
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-0-proviewland-080723-04
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-11
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-12
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-13
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-14
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-15
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-16
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-17
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-18
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-19
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-20
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-21
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-22

For sale $510,800 - Apartment
122 m2 3 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Duplex for sale at Estella Heights An Phu has an area of 121.9m2, Duplex 2 floors with modern design including 3 bedrooms, 2wc, living room, dining room, kitchen, … fully equipped with high-class furniture.
Selling Duplex Estella Heights middle floor at block T3 has a nice and cool view. The apartment has a Pink book.
Selling price: 12 billion vnd ~ 510,800 USD.

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121