Duplex Estella Heights An Phu apartment for sale mid-floor at block T3 includes 3 bedrooms with nice view

 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-010623-01
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-010623-02
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-010623-03
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-010623-04
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-010623-05
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-010623-06
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-12
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-13
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-14
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-15
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-16
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-17
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-18
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-19
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-20
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-21
 • Ban-Can-ho-Estella-Heights-An-Phu-Duplex-2tang-3PN-DT-121m2-proviewland-310523-22

For sale $483,684 - Apartment
121 m2 3 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Estella Heights An Phu Duplex for sale on the middle floor in block T3 has a nice and cool view.
Duplex Apartment for sale at Estella Heights has an area of 121.9m2, Duplex 2 floors with modern design including 3 bedrooms, 2wc, living room, dining room, kitchen, … fully equipped with high-class furniture.
Selling price: 11.36 billion vnd ~ 483,684 USD.

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121