Duplex apartment for rent at Gateway Thao Dien Aspen tower river view 2 floors

 • Cho-thue-Can-ho-Gateway-Thao-Dien-Duplex-4PN-dien-tich-217m2-proviewland-131223-01
 • Cho-thue-Can-ho-Gateway-Thao-Dien-Duplex-4PN-dien-tich-217m2-proviewland-131223-02
 • Cho-thue-Can-ho-Gateway-Thao-Dien-Duplex-4PN-dien-tich-217m2-proviewland-131223-03
 • Cho-thue-Can-ho-Gateway-Thao-Dien-Duplex-4PN-dien-tich-217m2-proviewland-131223-04
 • Cho-thue-Can-ho-Gateway-Thao-Dien-Duplex-4PN-dien-tich-217m2-proviewland-131223-05
 • Cho-thue-Can-ho-Gateway-Thao-Dien-Duplex-4PN-dien-tich-217m2-proviewland-131223-06
 • Cho-thue-Can-ho-Gateway-Thao-Dien-Duplex-4PN-dien-tich-217m2-proviewland-131223-07
 • Cho-thue-Can-ho-Gateway-Thao-Dien-Duplex-4PN-dien-tich-217m2-proviewland-131223-08
 • Cho-thue-Can-ho-Gateway-Thao-Dien-Duplex-4PN-dien-tich-217m2-proviewland-131223-09
 • Cho-thue-Can-ho-Gateway-Thao-Dien-Duplex-4PN-dien-tich-217m2-proviewland-131223-10
 • Cho-thue-Can-ho-Gateway-Thao-Dien-Duplex-4PN-dien-tich-217m2-proviewland-131223-11
 • Cho-thue-Can-ho-Gateway-Thao-Dien-Duplex-4PN-dien-tich-217m2-proviewland-131223-12
 • Cho-thue-Can-ho-Gateway-Thao-Dien-Duplex-4PN-dien-tich-217m2-proviewland-131223-13
 • Cho-thue-Can-ho-Gateway-Thao-Dien-Duplex-4PN-dien-tich-217m2-proviewland-131223-14

For rent $6,000 / Month - Apartment
217 m2 4 Bedrooms 4 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Duplex Gateway Thao Dien for rent at Aspen tower, high floor with beautiful view and airy toward river view.
– Area 217m2.
– Duplex modern design with 2 floors, including 4 bedrooms, 4 bathrooms, spacious living room, …
– Fully high-class furniture.
For rent: $6,000/ Month.

Utilities

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121