Building for sale in District 3, Nam Ky Khoi Nghia, 2 basements + 15 floors, 21x22m of land

  • ban-toa-van-phong-quan-3-nam-ky-khoi-nghia-4-1-2024-0004
  • ban-toa-van-phong-quan-3-nam-ky-khoi-nghia-4-1-2024-0003
  • ban-toa-van-phong-quan-3-nam-ky-khoi-nghia-4-1-2024-0001
  • ban-toa-van-phong-quan-3-nam-ky-khoi-nghia-4-1-2024-0002

For rent $25,306,122 - Office
500 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Building for sale in District 3, frontage of Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCM
– Area: 21x22m open back, recognized area 500m2
– Structure: 2 basements + 15 floors. Total floor area: 4,920m2
– Lease contract: $60,000/Month (more than 3 years left), sale and handover of lease contract.
Selling price: 620 billion vnd~ 1.24 billion vnd/m2 ~ $25,306,122 (Exchange rate: 24,500 VND/USD)

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121