Apartment for sale in Cantavil An Phu including 2 bedrooms middle floor block A with area 75m2

 • Ban-Can-ho-Cantavil-An-Phu-gom-2-can-2PN-DT-75m2-block-A-proviewland-240523-01
 • Ban-Can-ho-Cantavil-An-Phu-gom-2-can-2PN-DT-75m2-block-A-proviewland-240523-02
 • Ban-Can-ho-Cantavil-An-Phu-gom-2-can-2PN-DT-75m2-block-A-proviewland-240523-03
 • Ban-Can-ho-Cantavil-An-Phu-gom-2-can-2PN-DT-75m2-block-A-proviewland-240523-04
 • Ban-Can-ho-Cantavil-An-Phu-gom-2-can-2PN-DT-75m2-block-A-proviewland-240523-05
 • Ban-Can-ho-Cantavil-An-Phu-gom-2-can-2PN-DT-75m2-block-A-proviewland-240523-06
 • Ban-Can-ho-Cantavil-An-Phu-gom-2-can-2PN-DT-75m2-block-A-proviewland-240523-07
 • Ban-Can-ho-Cantavil-An-Phu-gom-2-can-2PN-DT-75m2-block-A-proviewland-240523-08
 • Ban-Can-ho-Cantavil-An-Phu-gom-2-can-2PN-DT-75m2-block-A-proviewland-240523-09
 • Ban-Can-ho-Cantavil-An-Phu-gom-2-can-2PN-DT-75m2-block-A-proviewland-240523-10
 • Ban-Can-ho-Cantavil-An-Phu-gom-2-can-2PN-DT-75m2-block-A-proviewland-240523-11
 • Ban-Can-ho-Cantavil-An-Phu-gom-2-can-2PN-DT-75m2-block-A-proviewland-240523-12
 • Ban-Can-ho-Cantavil-An-Phu-gom-2-can-2PN-DT-75m2-block-A-proviewland-240523-13
 • Ban-Can-ho-Cantavil-An-Phu-gom-2-can-2PN-DT-75m2-block-A-proviewland-240523-14
 • Ban-Can-ho-Cantavil-An-Phu-gom-2-can-2PN-DT-75m2-block-A-proviewland-240523-15
 • Ban-Can-ho-Cantavil-An-Phu-gom-2-can-2PN-DT-75m2-block-A-proviewland-240523-16
 • Ban-Can-ho-Cantavil-An-Phu-gom-2-can-2PN-DT-75m2-block-A-proviewland-240523-17
 • Ban-Can-ho-Cantavil-An-Phu-gom-2-can-2PN-DT-75m2-block-A-proviewland-240523-18

For sale $144,538 - Apartment
75 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment for sale in Cantavil An Phu includes 2 adjacent apartments in block A, middle floor, with nice and cool view.
Each apartment has an area of 75m2, including 2 bedrooms + 1, 2 bathrooms, living room, dining room, kitchen, balcony, …
Selling price of each unit: 3.4 billion vnd ~ $144,538 (~ 45.33 million vnd/ m2).
Or sell 2 units with 150m2, changed to 4-bedroom apartment: 6.8 billion vnd~ 45.33 million vnd/ m2.

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121