Apartment for sale at Sunwah Pearl Binh Thanh SPA quota including 3 bedrooms river view 134m2

 • Ban-Can-ho-Sunwah-Pearl-Binh-Thanh-Golden-House-GH-3PN-134m2-proviewland-270623-01
 • Ban-Can-ho-Sunwah-Pearl-Binh-Thanh-Golden-House-GH-3PN-134m2-proviewland-270623-02
 • Ban-Can-ho-Sunwah-Pearl-Binh-Thanh-Golden-House-GH-3PN-134m2-proviewland-270623-03
 • Ban-Can-ho-Sunwah-Pearl-Binh-Thanh-Golden-House-GH-3PN-134m2-proviewland-270623-04
 • Ban-Can-ho-Sunwah-Pearl-Binh-Thanh-Golden-House-GH-3PN-134m2-proviewland-270623-05
 • Ban-Can-ho-Sunwah-Pearl-Binh-Thanh-Golden-House-GH-3PN-134m2-proviewland-270623-06
 • Ban-Can-ho-Sunwah-Pearl-Binh-Thanh-Golden-House-GH-3PN-134m2-proviewland-270623-07
 • Ban-Can-ho-Sunwah-Pearl-Binh-Thanh-Golden-House-GH-3PN-134m2-proviewland-270623-08
 • Ban-Can-ho-Sunwah-Pearl-Binh-Thanh-Golden-House-GH-3PN-134m2-proviewland-270623-09
 • Ban-Can-ho-Sunwah-Pearl-Binh-Thanh-Golden-House-GH-3PN-134m2-proviewland-270623-10
 • Ban-Can-ho-Sunwah-Pearl-Binh-Thanh-Golden-House-GH-3PN-134m2-proviewland-270623-11
 • Ban-Can-ho-Sunwah-Pearl-Binh-Thanh-Golden-House-GH-3PN-134m2-proviewland-270623-12
 • Ban-Can-ho-Sunwah-Pearl-Binh-Thanh-Golden-House-GH-3PN-134m2-proviewland-270623-13
 • Ban-Can-ho-Sunwah-Pearl-Binh-Thanh-Golden-House-GH-3PN-134m2-proviewland-270623-14

For sale $633,333 - Apartment
134 m2 3 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment for sale at Sunwah Pearl Binh Thanh SPA quota can be sold to foreigners. High floor apartment, corner unit in block Golden House GH view toward Saigon river and city is very nice and cool.
Sunwah Pearl apartment has an area of 134m2, architecture includes 3 bedrooms, 2 bathrooms, living room, dining room, kitchen, balcony, … nice design.
Sell: 15.2 billion ~ 113.43 million VND / m2.
~ $633,333 (Exchange rate 24,000VND/USD)

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121