Tháp Hawaii dự án New City

THÁP HAWAII (HA)/ HAWAII TOWER (HA)

Căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2 | New City apartment in District 2

  • Số tầng 25 / 25th floor
  • Sảnh thang 2 / 2 elevators
  • Số căn hộ 227 / 277 apartments
  • Duplex 2 căn / 2 Duplex

? THÁP BALI / BALI TOWER

? THÁP VENICE (VE) / VENICE TOWER (VE)

? THÁP BABYLON / BABYLON TOWER

? Bán căn hộ New City Thủ Thiêm / New City Thu Thiem apartment for sale

Căn hộ tháp HAWAII

? THÁP BALI / BALI TOWER

? THÁP VENICE (VE) / VENICE TOWER (VE)

? THÁP BABYLON / BABYLON TOWER

? Bán căn hộ New City Thủ Thiêm / New City Thu Thiem apartment for sale

 

Call now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121