Kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê nhà – Kê khai qua mạng cực đơn giản

Hoạt động cho thuê nhà diễn ra hết sức phổ biến tại các thành phố lớn và thường không được xác lập thành các hợp đồng cho thuê hoặc không đăng ký kê khai với các cơ quan nhà nước để trốn – tránh thuế. Tuy nhiên, theo quy định hoạt động cho thuê này phải đăng ký và có thể kê khai thuế qua mạng:

1. Kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê nhà – Kê khai qua mạng ?

Hiện nay, theo hướng dẫn của Bộ tài chính cá nhân cho thuê nhà tại địa bàn hai thành phố lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải tiến hành kê khai thuế qua mạng

Theo quyết định số 2128/QĐ-BTC của Bộ tài chính ngày 04/10/2016 có nêu về vấn đề khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà.

Để đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, người nộp thuế (NNT) truy cập vào Cổng thông tin điện tử (TTĐT) đăng ký sử dụng tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế gồm Mã số thuế (MST), điện thoại, địa chỉ thư điện tử theo mẫu được hướng dẫn. Sau đó, NNT xác nhận thông tin bằng mã OTP (do Cổng TTĐT gửi đến số điện thoại của NNT) để xác thực thông tin được gửi về số điện thoại cá nhân.Khi đăng ký thành công, Cổng TTĐT sẽ gửi thông tin về tài khoản giao dịch thuế điện tử cho NNT.

Cụ thể, cách thức đăng ký tài khoản và nộp tờ khai qua mạng được thực hiện như sau:

1. Các bước đăng ký tài khoản chưa có mã xác nhận của cơ quan thuế

Bước 1: Người nộp thuế truy cập vào trang http://canhan.gdt.gov.vn

Bước 2:NNT vào chức năng “Đăng ký” nhập MST, mã kiểm tra.

Bước 3:NNT Nhấn “Đăng ký”, hệ thống hiển thị màn hình thông tin đăng ký. NNT nhập số điện thoại, Email.

Bước 4:NNT Nhấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị thông tin tài khoản đăng ký theo mẫu 01/ĐK-TĐT Thông tư 110.

Bước 5:NNT nhấn “Hoàn thành đăng ký”, hệ thống đưa ra thông báo “Để bảo mật thông tin, đề nghị bạn đến CQT gần nhất để hoàn thành đăng ký. Khi đi nhớ đem theo giấy tờ tùy thân (CMT, hộ chiếu)”

Bước 6: NNT đến bộ phận 1 cửa, cung cấp mã số thuế cho cán bộ thuế đồng thời cung cấp cho CBT thông tin số điện thoại, địa chỉ email nếu có thay đổi để cán bộ thuế xác nhận tài khoản. NNT nhận Bản đăng ký mẫu 01/ĐK-TĐT do CBT in từ ứng dụng, kiểm tra lại thông tin và ký vào bản đăng ký gửi CBT.

2. Đăng ký tài khoản khi đã có mã xác nhận của cơ quan thuế

Bước 1: Người nộp thuế truy cập vào trang http://canhan.gdt.gov.vn

Bước 2:NNT vào chức năng “Đăng ký” nhập MST, mã kiểm tra và nhấn đăng ký

Bước 3: NNT nhập MST, nhập thông tin SĐT và Email, mã xác nhận do CQT cấp (những thông tin được gắn dấu sao).

Bước 4:NNT Nhấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị thông tin tài khoản đăng ký theo mẫu 01/ĐK-TĐT Thông tư 110/TT-BTC.

Bước 5: NNT nhấn “Hoàn thành đăng ký” để hoàn thành đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ.

3. Cách kê khai

– NNT đăng nhập vào hệ thống
– Tiếp theo NNT chọn Kê khai thuế>. Sau đó chọn Kê khai trực tuyến> Hệ thống chuyển sang màn hình “Chọn tờ khai”
NNT chọn tờ khai “01/TTS – Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản” và Chọn Tiếp tục>

– NNT nhập/ chọn các chỉ tiêu trên màn hình gồm:

 • Cục thuế: Chọn trong danh sách Cục thuế – Nơi có tài sản cho thuê
 • CQT nơi có tài sản cho thuê: Chọn trong danh sách Chi cục thuế – nơi có tài sản cho thuê.
 • Loại tờ khai: “Tờ khai chính thức
 • Hình thức kê khai: “Kỳ thanh toán
 • Năm kê khai: Nhập năm kê khai
 • Tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê nhà > 100 triệu đồng: cho phép chọn.
  • Trường hợp chọn: Nếu doanh thu nhỏ hơn 100 triệu đồng, hệ thống hỗ trợ tính thuế.
  • Trường hợp không chọn: Nếu doanh thu nhỏ hơn 100 triệu đồng, hệ thống không hỗ trợ tính thuế

– NNT chọn vào Tiếp tục>.

– NNT nhập các chỉ tiêu trên bảng kê 01/HT-TTS

 • Ct[05] tự sinh, dòng mô tả hợp đồng: Danh mục cấp 1, ví dụ: 1,2,3,…..
 • Ct[06a]: chọn trong danh mục
 • Ct[06]: nhập text tối đa 200 ký tự
 • Ct[07],[08] – Loại tài sản: ứng dụng đặt mặc định Bất động sản>
 • Ct[09] NNT tự nhập tối đa 50 ký tự
 • ct[10] <= ngày=”” hiện=””>

– Trường hợp ct[10]> ngày hiện tại hệ thống cảnh báo lỗi.

 • ct[11] cho NNT chọn theo danh mục.
 • ct[12] cho phép tích chọn
 • ct[13] cho phép NNT chọn theo danh mục phường xã
 • ct[14] NNT cho phép nhập giá trị >0
 • ct[15a], ct[15b] NNT ứng dụng hỗ trợ lịch để NNT chọn, nếu thời hạn thuê là tròn tháng, hệ thống sẽ tự động tích vào ct[14a], ngược lại NNT sẽ phải tích chọn 1 trong 3 chỉ tiêu [14a],[14b], [14c].
 • ct[13] tự động tính theo ct[15a],ct[15b]
 • ct[15c] đang là đơn giá theo tháng nên chỉ tiêu này sẽ không có dữ liệu.
 • Ct[17a] Tùy theo hợp đồng đã bao gồm thuế hoặc chưa bao gồm thuế, NNT chọn loại hợp đồng trong danh sách.
 • Ct[17b]: NNT nhập tối đa 15 ký tự.
 • Ct[16] hệ thống hỗ trợ tính, không cho sửa=[17d]x[15c] hoặc =[17e]x[15] hoặc [19]x[15]
 • Hình thức thanh toán, sẽ có 2 hình thức là
 • -ct[16a]:Thanh toán 1 lần cho cả hợp đồng.
 • – ct[16b]:Kỳ thanh toán(tháng/lân): NNT có thể chọn 1,2,3… tháng/ lần tùy theo.
 • Ct[18b] tự sinh số ngày/tháng của kỳ thanh toán
 • – Nếu là ngày thì tính số ngày= đến ngày – từ ngày +1.
  – Nếu là thì tính tháng= đến tháng – từ tháng +1
 • Ct[19a] tự sinh theo năm của từng kỳ.
 • Ct[18b] =[18a] * [17b]
 • Ct[19a] tự sinh theo năm của từng kỳ.
 • Ct[24]: Chọn trong danh sách:

+ Hợp đồng khai lần đầu: ct[25] sẽ tự sinh MSQLHĐ (mã số quản lý hợp đồng).

+ Hợp đồng đã khai, không thay đổi: NNT phải nhập MSQLHĐ cũ vào chỉ tiêu 25.

+ Hợp đồng đã khai, có thay đổi: NNT phải nhập MSQLHĐ cũ vào chỉ tiêu 25

– Sau khi nhập xong các chỉ tiêu ở bảng 01/TH-TTS, NNT quay lại tích vào dòng cuối cùng chỉ tiêu [17e], rồi nhấn nút Tổng hợp phụ lục>

– Hệ thống tự động tính các chỉ tiêu [20a], [20], [21], [22], [23]:

– NNT nhấn Tiếp tục> để chuyển sang màn hình 01/BK-TTS

– NNT nhấn Tổng hợp lên tờ khai chính>. Dữ liệu sẽ được tổng hợp lên tờ khai chính. Sau đó nhấn Tiếp tục>

Màn hình dữ liệu trên Tờ khai chính

-NNT nhấn Nộp tờ khai> để chuyển sang bước tải file hợp đồng.

– Nếu muốn sửa lại dữ liệu, NNT nhấn Sửa lại>.

– Nếu muốn lưu tờ khai nhấn Kết xuất XML>.

– NNT nhấn Tiếp tục> để sang màn hình xác thực nộp tờ khai.

– Nhấn Tiếp tục>, hệ thống tự động gửi một mã OTP về điện thoại cho NNT.

– Nhấn Quay lại>nếu muốn quay lại màn hình Nộp tờ khai>

– NNT nhập mã OTP.

– NNT chú ý: Thời gian timeout của việc nhập mã OTP là 5 phút. Sau 5 phút, NNT không nhập hệ thống sẽ tự timeout, nếu muốn gửi tờ khai NNT phải thực hiện lại từ đầu.

Call now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121