Vinhomes Golden River apartment for rent 3 bedrooms high floor river view

 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-01
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-02
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-03
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-04
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-05
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-06
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-07
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-08
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-09
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-10
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-11
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-12
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-13
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-14
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-15
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-16
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-17
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-18
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-19
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-20
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-21
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-22
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-23
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-24
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-25
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-26
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-27
 • Vinhomes-Golden-River-apartment-for-rent-3beds-110m2-aqua1-proviewland-181219-28
 • Vinhomes-Golden-River-layout-mat-bang-Aqua1-can-ho-3pn-110m2
 • Vinhomes-Golden-River-facilities-tien-ich-a
 • Vinhomes-Golden-River-facilities-tien-ich-b

For rent $ 1,800 / Month - Apartment
110 m2 3 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartments for rent in Vinhomes Golden River include 3 bedrooms, 2 bathrooms, an area of 110m2, extremely luxurious design. Apartment fully furnished, located on the high floor of Aqua1 Tower Vinhomes Golden River, very nice river view, view towards the Zoo
Price for rent: $ 1,800 / Month.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121