Villa – Townhouse for rent in An Phu An Khanh District 2 1 basement 2 floors 185m2

  • Biet-thu-Nha-pho-An-Phu-An-Khanh-Quan-2-cho-thue-dien-tich-dat-185m2-proviewland-110521-01
  • Biet-thu-Nha-pho-An-Phu-An-Khanh-Quan-2-cho-thue-dien-tich-dat-185m2-proviewland-110521-02
  • Biet-thu-Nha-pho-An-Phu-An-Khanh-Quan-2-cho-thue-dien-tich-dat-185m2-proviewland-110521-03

For rent $ 2,167 / Month - Villa
185 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Townhouse – Villa for rent in An Phu – An Khanh District 2 street No. 19. Villa has area 10×18.5m = 185m2, villa architecture includes 1 basement, 1 ground floor, 1 floor and 1 attic.
Villa for rent in District 2 is located in an area with many high-end amenities: park, restaurant, hotel, shopping mall, … convenient traffic area. Suitable for corporate office, where large family live.
Rental price: 50 Million VND / Month.
$ 2,167 / Month .

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121