Villa Thao Dien Nguyen Van Huong for rent 1 ground 2 floors 4 bedrooms 11x14m

  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-01
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-02
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-03
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-04
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-05
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-06
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-07
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-08
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-09
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-10
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-11
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-12
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-13
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-14
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-15
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-16
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-17
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-18
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-19
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-20
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-21
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-22
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-23
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-24
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-25
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-26
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-27
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-28
  • Thao-dien-villa-for-rent-4beds-3floor-11x14m-gara-garden-proviewland-060420-29

For rent $ 2,200 / Month - Villa
154 m2 4 Bedrooms 4 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Villa Thao Dien Nguyen Van Huong for rent has an area of ​​11x14m = 154m2, including 3 floors, garage, 4 bedrooms, small garden. Thao Dien villa for rent high-class furniture, modern design, cool space, quiet area, security.
Price for rent:  $ 2,200 / Month .
See more: Thao Dien Villa

 

Biet thu Thao Dien cho thue

 

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121