Villa for rent on Dang Tien Dong street 242m2 1 ground 2 floors

 • cho-thue-biet-thu-dang-tien-dong-0744
 • cho-thue-biet-thu-dang-tien-dong-0729
 • cho-thue-biet-thu-dang-tien-dong-0730
 • cho-thue-biet-thu-dang-tien-dong-0731
 • cho-thue-biet-thu-dang-tien-dong-0732
 • cho-thue-biet-thu-dang-tien-dong-0743
 • cho-thue-biet-thu-dang-tien-dong-0735
 • cho-thue-biet-thu-dang-tien-dong-0737
 • cho-thue-biet-thu-dang-tien-dong-0736
 • cho-thue-biet-thu-dang-tien-dong-0733
 • cho-thue-biet-thu-dang-tien-dong-0734
 • cho-thue-biet-thu-dang-tien-dong-0738
 • cho-thue-biet-thu-dang-tien-dong-0739
 • cho-thue-biet-thu-dang-tien-dong-0740
 • cho-thue-biet-thu-dang-tien-dong-0741

For rent $2,158 / Month - Villa
242 m2 7 Bedrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Villa for rent on Dang Tien Dong, An Phu, District 2, behind The Vista. Area 11x22m (242m2), built 1 ground 2 floors, including 7 bedrooms + reading room + large dining room + large living room + Gara oto + large garden, fully furnished. 
Rental: 50 million VND/ month ~ $2,158/ month (Exchange rate: 23,160 VND/USD)

Utilities

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121