Villa for rent in Compound Kim Son Thao Dien area, area 700m2

 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-5996
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-5997
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-5998
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-5999
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6000
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6001
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6002
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6003
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6004
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6005
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6006
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6007
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6008
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6009
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6010
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6011
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6012
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6013
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6014
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6015
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6016
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6017
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6018
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6019
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6020
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6021
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6022
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6023
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6024
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6025
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6026
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6027
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6028
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6029
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6030
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6031
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6032
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6033
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6034
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6035
 • cho-thue-biet-thu-kim-son-thao-dien-6036

For rent $7,000 / Month - Villa
700 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Villa for rent in Compound area Kim Son Thao Dien Villa, Nguyen Van Huong street, Thao Dien, District 2. Apartment 3 frontage road, area of 700m2, building 4 floors, basic interior
– Internal security area, full of high-end and modern amenities. Convenient traffic area.
Rent: $ 7,000 / Month

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121