Tropic Garden for rent at C1 Tower, 3 bedroom high floor, river view

 • Tropic-Garden-apartment-can-ho-3pn-112m2-block-C1-proviewland-101219-01
 • Tropic-Garden-apartment-can-ho-3pn-112m2-block-C1-proviewland-101219-02
 • Tropic-Garden-apartment-can-ho-3pn-112m2-block-C1-proviewland-101219-03
 • Tropic-Garden-apartment-can-ho-3pn-112m2-block-C1-proviewland-101219-04
 • Tropic-Garden-apartment-can-ho-3pn-112m2-block-C1-proviewland-101219-05
 • Tropic-Garden-apartment-can-ho-3pn-112m2-block-C1-proviewland-101219-06
 • Tropic-Garden-apartment-can-ho-3pn-112m2-block-C1-proviewland-101219-07
 • Tropic-Garden-apartment-can-ho-3pn-112m2-block-C1-proviewland-101219-08
 • Tropic-Garden-apartment-can-ho-3pn-112m2-block-C1-proviewland-101219-09
 • Tropic-Garden-apartment-can-ho-3pn-112m2-block-C1-proviewland-101219-10
 • Tropic-Garden-apartment-can-ho-3pn-112m2-block-C1-proviewland-101219-11
 • Tropic-Garden-apartment-can-ho-3pn-112m2-block-C1-proviewland-101219-12
 • Topic-Garden-layout-mat-bang-can-ho-3pn-112m2
 • Tropic-Garden-facilities-tien-ich-a
 • Tropic-Garden-facilities-tien-ich-b
 • Tropic-Garden-facilities-tien-ich-c
 • Tropic-Garden-facilities-tien-ich-d
 • Tropic-Garden-facilities-tien-ich-e

For rent $ 1,300 / Month - Apartment
112 m2 3 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment for rent at Tropic Garden includes 3 bedrooms, 2 bathrooms, living room, dining room, kitchen, … an area of 112m2. Apartment for rent has been fully equipped with high-class furniture, luxurious amenities. Apartment on high floor block C1 very nice river view.
Price for rent: $ 1,300 / Month – Including management fee.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121