Townhouse for sale in front of Yersin District 1 with 4 floors area 341m2

  • Ban-Toa-nha-Van-phong-mat-tien-Yersin-Quan1-dien-tich-341m2-1tret-1lung-3tang-proviewland-120621-01
  • Ban-Toa-nha-Van-phong-mat-tien-Yersin-Quan1-dien-tich-341m2-1tret-1lung-3tang-proviewland-120621-02

For sale $ 2,389,000 - House
341 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Townhouse for sale in front of Yersin District 1 in Cau Ong Lanh ward, District 1 with land area of 111.14m2, width 4.85m, usable area of 341m2. The townhouse has a wide frontage.
Townhouse for sale in District 1 has architecture including 1 ground floor, 1 mezzanine, 3 floors. Modern architecture. The house is rented for a high price of $5,000/Month.
Selling price:  55 Billion VND  ~ 494.8 Million VND/m2.
~ 2,389,000 USD.

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121