Super luxury villa on the bank of Saigon Holm Villas 1 ground 2 floors 5BRs

 • cho-thue-biet-thu-holm-villas-quan-2-0401
 • cho-thue-biet-thu-holm-villas-quan-2-0400
 • cho-thue-biet-thu-holm-villas-quan-2-0402
 • cho-thue-biet-thu-holm-villas-quan-2-0403
 • cho-thue-biet-thu-holm-villas-quan-2-0404
 • cho-thue-biet-thu-holm-villas-quan-2-0405
 • cho-thue-biet-thu-holm-villas-quan-2-0406
 • cho-thue-biet-thu-holm-villas-quan-2-0410
 • cho-thue-biet-thu-holm-villas-quan-2-0411
 • cho-thue-biet-thu-holm-villas-quan-2-0413
 • cho-thue-biet-thu-holm-villas-quan-2-0414
 • mat-bang-biet-thu-ho-boi-holm-villas-quan-2 1
 • mat-bang-biet-thu-ho-boi-holm-villas-quan-2

For rent $10,000 / Tháng - Villa
550 m2 5 Bedrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Holm villa for rent in Thao Dien District 2, Saigon River villa area, located on the front of Nguyen Van Huong street – this is the most beautiful route in Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh.

Holm Thao Dien villa for rent with area: 550m2, construction: including 1 ground floor 2 floors, room layout including 2 kitchens + 1 dining room + 1 living room + 5 bedrooms + 1 family room + working room + family room + parking house.

Rental price: 10,000 USD / Month

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121