Studio apartment at Gateway Thao Dien for rent 1 bedroom high floor

 • Gateway-Thao-Dien-apartment-for-rent-1bed-50m2-proviewland-191219-01
 • Gateway-Thao-Dien-apartment-for-rent-1bed-50m2-proviewland-191219-02
 • Gateway-Thao-Dien-apartment-for-rent-1bed-50m2-proviewland-191219-03
 • Gateway-Thao-Dien-apartment-for-rent-1bed-50m2-proviewland-191219-04
 • Gateway-Thao-Dien-apartment-for-rent-1bed-50m2-proviewland-191219-05
 • Gateway-Thao-Dien-apartment-for-rent-1bed-50m2-proviewland-191219-06
 • Gateway-Thao-Dien-apartment-for-rent-1bed-50m2-proviewland-191219-07
 • Gateway-Thao-Dien-apartment-for-rent-1bed-50m2-proviewland-191219-08
 • Gateway-Thao-Dien-apartment-for-rent-1bed-50m2-proviewland-191219-09
 • Gateway-Thao-Dien-apartment-for-rent-1bed-50m2-proviewland-191219-10
 • Gateway-Thao-Dien-apartment-for-rent-1bed-50m2-proviewland-191219-11
 • Gateway-Thao-Dien-apartment-for-rent-1bed-50m2-proviewland-191219-12
 • Gateway-Thao-Dien-apartment-for-rent-1bed-50m2-proviewland-191219-13
 • Gateway-Thao-Dien-apartment-for-rent-1bed-50m2-proviewland-191219-14
 • Gateway-Thao-Dien-apartment-for-rent-1bed-50m2-proviewland-191219-15
 • Gateway-Thao-Dien-apartment-for-rent-1bed-50m2-proviewland-191219-16
 • Gateway-Thao-Dien-apartment-for-rent-1bed-50m2-proviewland-191219-17
 • Gateway-Thao-Dien-apartment-for-rent-1bed-50m2-proviewland-191219-18
 • Gateway-Thao-Dien-Aspen-layout-mat-bang-canho-studio-1pn-50m2
 • Gateway-Thao-Dien-facilities-a
 • Gateway-Thao-Dien-facilities-b
 • Gateway-Thao-Dien-facilities-c
 • Gateway-Thao-Dien-facilities-d
 • Gateway-Thao-Dien-facilities-e
 • Gateway-Thao-Dien-location-Vi-tri

For rent $ 700 / Month - Apartment
50 m2 1 Bedroom 1 Bathroom Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Studio apartment for rent at Gateway Thao Dien includes living room, 1 bedroom, 1 bathroom, 50m2 area, fully equipped with high-class furniture. Nice studio apartment for rent on high floor of Aspen tower with nice view.

Price for rent: $ 700 / Month – Including management fee.

 

Utilities:
✔️ Park ✔️ Swimming pool ✔️ Reception

✔️ Parking ✔️ Gym ✔️ Library

✔️ Tennis Court ✔️ Other utilities …

 

Location:

Gateway Thao Dien, frontage No. 2 Le Thuoc, Thao Dien, District 2, HCMC.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121