Serviced apartments building in Ngo Quang Huy Thao Dien for sale with 4600m2

  • Ban-toa-nha-chdv-ngo-quang-huy-thao-dien-dien-tich-4600m2-proviewland-110122-01
  • Ban-toa-nha-chdv-ngo-quang-huy-thao-dien-dien-tich-4600m2-proviewland-110122-02
  • Ban-toa-nha-chdv-ngo-quang-huy-thao-dien-dien-tich-4600m2-proviewland-110122-03
  • Ban-toa-nha-chdv-ngo-quang-huy-thao-dien-dien-tich-4600m2-proviewland-110122-04
  • Ban-toa-nha-chdv-ngo-quang-huy-thao-dien-dien-tich-4600m2-proviewland-110122-05
  • Ban-toa-nha-chdv-ngo-quang-huy-thao-dien-dien-tich-4600m2-proviewland-110122-06

For sale $11,012,975 - Service apartment
4600 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Selling Serviced Apartment Building in Thao Dien right in front of Ngo Quang Huy street, Thao Dien, Thu Duc – District 2, HCMC. The building has a land area of 688m2, usable area of 4600m2, can be divided into 50 serviced apartments.
Apartments building for sale in Thao Dien handing over the raw houses, finished outside. The area is safe, quiet, convenient traffic, many utilities, near An Nam Service Apartments Building.
Selling price: 250 Billion VND – Including taxes and fees.
~ 11,012,975 USD.

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121