Selling Serviced Apartments Building in Thao Dien architecture 5 floors area 202m2

  • Ban-toa-nha-chdv-nguyen-van-huong-thao-dien-dien-tich-202m2-proviewland-041221-01
  • Ban-toa-nha-chdv-nguyen-van-huong-thao-dien-dien-tich-202m2-proviewland-041221-02
  • Ban-toa-nha-chdv-nguyen-van-huong-thao-dien-dien-tich-202m2-proviewland-041221-03

For sale $1,882,664 - Service apartment
202 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Serviced apartments building for sale in Thao Dien at Nguyen Van Huong street. Architecture of the building consists of 1 ground floor, 4 floors, terrace, each floor has 1 apartment with 4 bedrooms, …
Selling Apartments Building in Thao Dien with land area of 9.2×21.9m = 202m2, West – South facade, owner is self-exploiting. No swimming pool and gym facilities.
Selling price: 43 Billion VND ~ 212.8 Million VND/m2.
~ 1,882,664 USD.

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121