Selling plot of land on 12 street, Tran Nao, high-rise planning area, including 2 books, area 2169m2

  • ban-dat-tran-nao-6206
  • ban-dat-tran-nao-6205
  • ban-dat-tran-nao-6207
  • ban-dat-tran-nao-6208

For sale $12,731,086 - Sell ​​land
2169 m2 Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Land lot for sale on 12 street, Tran Nao, planned high-rise land. Includes 2 red books
– Red book 1, area 1200m2, residential (horizontal 20.8mx58.86m) + 2nd book, has an area of 969m2, of which 176m2 of residential land + 793m2 of garden land. The second book is 14.14m wide x 57.16m wide, 18.77m wide, = 2169m2 of land, including 1376m2 of residential land, 793m2 of garden land.
– High-rise planning land:
1) density 50%
2) Land use factor 8.5
3) Maximum height of 25 floors
Price: 135 million vnd/ m2 ~ 292.8 billion vnd/ 2169m2
Prie USD: $5,869/m2 ~ $12,731,086/ 2169m2

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121