Sala Saroma Dai Quang Minh detached villa for sale with land 590m2

  • Biet-thu-Sala-Saroma-Dai-Quang-Minh-Quan2-1ham-3tang-can-ban-dien-tich-dat-590m2-proviewland-190521-01
  • Biet-thu-Sala-Saroma-Dai-Quang-Minh-Quan2-1ham-3tang-can-ban-dien-tich-dat-590m2-proviewland-190521-02
  • Biet-thu-Sala-Saroma-Dai-Quang-Minh-Quan2-1ham-3tang-can-ban-dien-tich-dat-590m2-proviewland-190521-03
  • Biet-thu-Sala-Saroma-Dai-Quang-Minh-Quan2-1ham-3tang-can-ban-dien-tich-dat-590m2-proviewland-190521-04
  • Biet-thu-Sala-Saroma-Dai-Quang-Minh-Quan2-1ham-3tang-can-ban-dien-tich-dat-590m2-proviewland-190521-05
  • Biet-thu-Sala-Saroma-Dai-Quang-Minh-Quan2-1ham-3tang-can-ban-dien-tich-dat-590m2-proviewland-190521-06

For sale $ 8,040,000 - Villa
590 m2 5 Bedrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Sala Saroma Dai Quang Minh District 2 detached villa for sale gable corner unit, detached villa, with beautiful location.
Sala Saroma Villa in District 2 for sale has an area of ​​590m2, construction architecture: 1 basement, 1 ground floor, 2 floors and 1 attic. Condition of raw house.
– The basement is built with all the land area, the height of the basement is about 3.3m, there is 1 cell for the elevator
– The height of the ground floor is about 4m, the first and second floors are about 3.5m
Selling price:  185 Billion VND  ~ 313.5 Million VND / m2
~ about 8,040,000 USD.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121