River Garden Thao Dien apartment for rent low floor block B beautiful view

 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-00
 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-01
 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-02
 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-03
 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-04
 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-05
 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-06
 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-07
 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-08
 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-09
 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-10
 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-11
 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-12
 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-13
 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-14
 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-15
 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-16
 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-17
 • River-Garden-cho-thue-can-ho-block-B-3PN-3WC-139m2-san-vuon-33m2-060321-18

For rent $ 1,500 / Month - Apartment
182 m2 3 Bedrooms 3 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Garden apartment for rent in River Garden at block B, low floor, nice view. The apartment is fully equipped with high-end furniture, luxurious design.
Apartment for rent at River Garden has an area of 149m2, garden area of 33m2, apartment architecture includes 3 bedrooms, 3 bathrooms, living room, dining room, kitchen, …
Rental price:  $ 1,500 / Month  – Including management fee.

Utilities

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121